Konferencia ZISS vo Zvolene (12.-13. oktbra 2010)

V dňoch 12.10. – 13.10.2010 sa uskutočnila 12. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorú organizuje eSlovensko o. z. v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestským úradom vo Zvolene. Na konferencii sa stretlo takmer 50 účastníkov z celého Slovenska.

Prvý deň konferencie sa uskutočnil v Hoteli Kráľová pri Zvolene. Účastníci zhrnuli činnost ZISS za uplynulé obdobie a predstavili nové vízie v roku 2011. Zhodnotil sa dvojročný projekt ZISS-u, počas ktorého prebehlo 720 odborných školení po celom Slovensku. Medzi aktivity združenia patrí aktívna účast v projekte Zodpovedne.sk, v ktorom sa informatici budú podieľat na distribúcii nových vzdelávacích rozprávok OVCE.sk. V rámci 3. ročníka sútaže Najlepší informatik samospráv Slovenska (NISS) boli prijaté nové kritériá hodnotenia, ktorými sa bude hodnotit ročník 2010. Pripomenula sa tiež sútaž ZlatyErb.sk 2010 o najlepšiu internetovú stránku samospráv Slovenska a jej slávnostné vyhlásenie výsledkov na konferencii ITAPA. Všetci členovia ZISS-u sa môžu zúčastnit medzinárodnej konferencie ak prejavia záujem. eSlovensko o.z. zabezpečí úhradu vstupného. Nové aktivity združenie sa budú prezentovat aj na ZISS stránke Facebooku.

Druhý deň sa konferencia konala v zasadačke MsÚ vo Zvolene. Účastníkov privítal prednosta MsÚ Zvolen Stanislav Jalakša, ktorý pozitívne hodnotil 5-ročnú činnost ZISS-u a prínos výmeny informácií v oblasti informačných technológií. Nasledovali dve prednášky o informačných systémoch miest Zvolen (Peter Šuchaň) a Trstená (Roman Gnida).
Zástupca firmy Centire Martin Gálik s kolegami dalej predstavil projekt CIVITAS. Peter Hollý v závere konferencie prezentoval aktivity INFOSTAT-u a samospráv pre komunálne voľby 2010 ako aj vysvetlil prínos projektu Centrálny register kandidátov.

Dalšia konferencia je plánovaná na február 2011. V nových cieľoch združenia je aj cezhraničná spolupráca informatikov v rámci EÚ a ich vzájomná výmena skúseností a poznatkov.

Dalšia konferencia je plánovaná na február 2011. V nových cieľoch združenia je aj cezhraničná spolupráca informatikov v rámci EÚ a ich vzájomná výmena skúseností a poznatkov.

autor: Matej Moncoľ, Miroslav Drobný

Konferencia ZISS vo Zvolene (12.-13. oktbra 2010)