Konferencia ZISS v Prešove (26.9. – 27.9.2011)

V dňoch 26.9. – 27.9.2011 v priestoroch Mestského úradu v Prešove sa uskutočnila 14. celoslovenská konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti takmer 50 zástupcov samospráv z celého Slovenska. Konferenciu organizovalo OZ eSlovensko (pôsobiace v oblasti informatizácie spoločnosti) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (ÚMS) a mestom Prešov. Hlavnou témou bol „Operačný program informatizácia spoločnosti“ (OPIS) a zapojenie miest a obcí do procesu prípravy a realizácie.

Konferenciu otvoril primátor hostiteľského mesta Prešov Pavol Hagyari, prezident Únie miest Slovenska: „Vítame revíziu budovania eGovernmentu a novú stratégiu implementácie projektov OPIS Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR, ktorý vychádza z reálnych východísk a preferencií slovenských miest,“ úvodom zdôraznil pán primátor a pokračoval: „Úspech informatizácie miest bude kľúčový pre úspech celého OPISu. ÚMS berie na seba dôležitú a zodpovednú úlohu integrátora miest, aby vznikali štandardizované a vzájomne spolupracujúce elektronické služby v informačných systémoch samospráv. Našou víziou je byť stmeľujúcim prvkom aj smerom k samosprávam bratislavského kraja i mestám a obciam, ktoré sa rozhodnú nebudovať vlastnú infraštruktúru.“

V úvode druhého pracovného dňa bola prezentovaná nová stratégia Ministerstva financií SR. Informatici diskutovali o úrovni informačných systémov v jednotlivých regiónoch a možnostiach ďalšieho rozvoja elektronizácie miest a obcí v rámci OPIS s cieľom prispieť k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti práce. Nové nastavenia procesov, aplikačné riešenia, využívanie moderných technológií – to sú kroky, ktoré povedú k priateľskejšiemu prístupu úradu a jeho administratívy k občanovi a zefektívnia prácu samotnej samosprávy. V 8 tématických pracovných skupinách ZISS sa informatici popasujú s odbornými úlohami, ktoré sa týkajú tých najdôležitejších oblastí v prípravnej fáze, ako je napríklad štandardizácia SW, HW, bezpečnosti IS pre projekty v rámci OPIS.

So svojimi priamymi skúsenosťami sa podelili informatici Mariana Hurná z Prešova, Pavol Petrič z Bardejova a Viktor Fenďa z Košíc. Konferenciu ukončil Miroslav Drobný, prezident OZ eSlovensko, ktorý zhrnul najbližšie kroky k naplneniu cieľov OPISu: „Našim zámerom je, aby študent, mamička na materskej či rodičovskej dovolenke, zamestnaný, nezamestnaný či podnikateľ – každý z nás – mal možnosť vybaviť potrebné záležitosti na úrade bez nutnosti jeho osobnej návštevy. Sme na dobrej ceste a pre samosprávy je to veľká výzva.“

Ing. Miroslav Drobný
eSlovensko
+421 948 20 10 15
miroslav.drobny@eslovensko.sk

ZISS: Od počiatku informatizácie slovenských samospráv si informatici budovali stavovskú príslušnosť na niekoľkých stretnutiach po celom Slovensku. V roku 2004 bola zriadená Komisia pre informatizáciu samospráv Únie miest Slovenska. V spolupráci s občianskym združením eSlovensko sa komisia 15. mája 2006 v Nitre rozšírila a bolo založené Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Cieľom združenia je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností, odborný rast tejto profesie, ako aj celej samosprávy na Slovensku. Prvými úlohami združenia bolo ustanovenie pravidelných konferencií ZISS, zahájenie procesu štandardizácie informačno-komunikačných technológií územných samospráv, vytvorenie elektronického fóra informatikov a nadviazanie spolupráce s Asociáciou komunálnych ekonómov Slovenskej republiky a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky. V súčasnosti ZISS sa podieľa spoločne s Úniou miest a OZ eSlovensko na niekoľkých národných projektoch v oblasti informatizácie spoločnosti, aktívne pracuje v rôznych komisiách štátnej správy a naďalej rozširuje svoju členskú základňu.

autor: Marián Minarovič

Konferencia ZISS v Prešove (26.9. – 27.9.2011)