Združenie informatikov samospráv Slovenska má za sebou už 24. konferenciu

NOVÉ ZÁMKY, 23. september 2019 – 24. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Nových Zámkoch 17. – 18. septembra 2019 bola venovaná najnovším legislatívnym normám v oblasti informatizácie verejne správy: Zákonu o kybernetickej bezpečnosti a Zákonu o informačných technológiách vo verejnej správe. Stretli sa na nej informatici z celého Slovenska.

Päťdesiatšesť informatikov zo slovenských samospráv sa zišlo na konferencii v Nových Zámkoch, ktorá bola zorganizovaná pod záštitou Richarda Rybníčka, prezidenta Únie miest Slovenska a Otokara Kleina, primátora mesta Nové Zámky.

Prvý deň konferencie sa informatici venovali diskusii o fungovaní združenia a aktuálnych problémoch informatizácie slovenskej spoločnosti.

Druhý deň konferencie Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) mal prezentáciu na tému, akým spôsobom by mali samosprávy vnímať a implementovať Zákon o kybernetickej bezpečnosti, aby vynaložené personálne aj finančné náklady priniesli maximálny a želaný efekt.

Monika Mušutová a Simona Habaľová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predstavili Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a informovali o ďalších legislatívnych normách, ktoré budú na tento zákon naväzovať.

Nasledovali prezentácie bezpečnostných riešení od viacerých zástupcov svetových leaderov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré ukázali, ako je možné prakticky zabezpečiť implementáciu oboch zákonov a efektívne zabezpečiť ochranu vlastných informačných systémov.

Fungovanie verejnej správy je stále viac závislé od bezchybného fungovania informačno komunikačných technológií, preto požiadavky na bezpečnosť a bezproblémovú prevádzku informačných systémov verejnej správy sú stále vyššie. Na to reaguje neustále sa sprísňujúca legislatíva v oblasti bezpečnosti a prevádzky informačných systémov verejnej správy, ktorá kladie vysoké nároky na finančné aj ľudské zdroje, ktoré hlavne menšie samosprávy vedia zabezpečiť len s problémami. Tak, ako v celej spoločnosti, je aj v samospráve nedostatok informatikov. Preto sú podobné konferencie, kde účastníci spoločne hľadajú spôsoby riešenia aktuálnych problémov, veľmi dôležité.

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) bolo založené v roku 2006. Úlohou a cieľom združenia ZISS je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku. Vytvárať takúto komunikačnú platformu na výmenu informácií nielen v rámci samospráv, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom sa združeniu darí práve prostredníctvom odborných konferencií, ktoré pre svojich členov organizuje viackrát do roka vždy v inej samospráve.

Združenie informatikov samospráv Slovenska má za sebou už 24. konferenciu