NISS

Najlepší informatik samospráv Slovenska

Prvý ročník súťaže sa hodnotil podľa 9 kritérií, medzi ktoré patrila aktívna účasť informatika na práci stavovského združenia (ZISS), zapojenie sa samosprávy do vzdelávacieho projektu alebo výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku ZlatyErb.sk. Do súťaže sa zaradilo 145 informatikov (z toho 12 žien) a okrem hlavnej celoslovenskej ceny získajú ocenenia aj najlepší informatici všetkých 8 krajov Slovenska.