Tlačová správa z konferencie ZISS, 5-6 mája 2016, Vysoké Tatry

IMG_20160506_114632Mestskí informatici z celého Slovenska sa stretli vo Vysokých Tatrách.

V dňoch 05. – 06. mája 2016 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila 23. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti takmer 30-tich zástupcov samospráv. Konferenciu zorganizovalo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Vysoké Tatry.

Prvý deň konferencie sa uskutočnil v Hoteli Sorea TITRIS v Tatranskej Lomnici. Zástupkyňa prezidenta OZ eSlovensko Alexandra Lebová privítala všetkých členov ZISS-u a predstavil ďalšie smerovanie združenia. Hosťovské mesto Vysoké Tatry pripravilo pre účastníkov konferencie špeciálny zážitkový program v podobe zábavnej jazdy na tatraboboch v Tatranskej Lomnici.

Druhý deň konferencie otvoril a privítal prítomných na pôde Mestského úradu Vysoké Tatry, vedúci oddelenia kultúry Ján Bendik. Predstavil bohatú históriu mesta, jeho výnimočnosti a prvenstvá. Na úvod na prihovoril aj domáci informatik Tibor Kilian.

V odbornom programe nasledovali prednášky a príspevky nadväzujúce na rozvoj kvalitného, efektívneho a transparentného IKT v samospráve na Slovensku. Alexandra Lebová predniesla krátky príhovor k zosnulému Mariánovi Minarovičovi a jeho spomienke.

GIS ako nástroj pre efektívne a kvalitné IT v samospráve pútavo priblížil informatik z Mestského úradu Vysoké Tatry, špecialista na geografické informačné systémy Štefan Mulík.

Ján Hargaš zo spoločnosti Slovensko digital prezentoval aktuálnu tému „Samospráva má potenciál ukázať, že IT sa dá robiť transparentne a efektívne“.

Technické aspekty publikovania otvorených údajov a OPEN DATA v SR predstavila Silvia Horváthova, dátová kurátorka z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Peter Hanečák vysvetlil podstatu a praktický účel použitia otvorených dát, priblížil dobré príklady z domova i zo sveta. Vyzval a povzbudil prítomných informatikov k naštartovaniu zverejňovania OPEN DATA, hlavne, čo sa týka datasetov (zoznamov), ktorými disponujú mestá v rámci svojich originálnych kompetencií.

Ján Vaculčiak zo spoločnosti DATALAN pokračoval príspevkom „Digitálne zastupiteľstvo v Cloude“ a Martin Barabáš, zástupca spoločnosti Slovak Telekom predstavil „Cloudové služby“, ktoré poskytujú.

Na záver si všetci účastníci so záujmom prezreli priestory, ktoré tvoria technický základ pre informačný systém mesta Vysoké Tatry.

Fotogaléria z konferencie

Tlačová správa z konferencie ZISS, 5-6 mája 2016, Vysoké Tatry

Prílohy na stiahnutie