Konferencia ZISS v Mojmírovciach (15. – 16. september 2009)

Združenie informatikov samospráv na svojej konferencii upozornilo na diskrimináciu slovenských miest
Dňa 15. a 16. septembra 2009 sa v Mojmírovciach uskutočnila jubilejná 10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie bolo eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupráci sÚniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Mestským úradom v Šali (http://www.sala.sk).Konferencia ZISS sa konala v priestoroch kaštieľa Mojmírovce. Na konferencii sa stretlo takmer 70 účastníkov z celého Slovenska. Konferenciu otvoril viceprimátor mesta Šaľa Jozef Mečiar.

V úvode konferencie odzneli informácie o spoločných projektoch ZISS. Ferdinant Vítek informoval o priebehu a plánoch projektu školení informatikov. Miroslav Drobný informoval o zmenách na stránkach ZISS.sk. Bola hodnotená komunikácia prostredníctvom skupiny ZISS na stránkach Facebook-u. Bolo predstavené nové vydanie časopisu ZISS NEWS. Oficiálne bola ukončená registrácia do súťaže ZlatyErb.sk. Miroslav Drobný ďalej pokračoval v predstavovaní detského portálu a animovaných rozprávok OVCE.sk. O súťaži NISS informoval Ondrej Bialko.

Viktor Fenďa z Magistrátu mesta Košice prezentoval „Informačné systémy samospráv – skúsenosti s prevádzkou a financovaním Noriss“. Konferencia pokračovala prednáškami partnerských spoločností. Predstavil sa produkt „EPI – ekonomické a právne informácie“ spoločnosti EPI s.r.o. v zastúpení Renáty Šramkovej. Ďalej sa predstavila spoločnosť INTELSOFT EAST s.r.o s prednáškami „Samospráva – Jednotný komplexný informačný systém LCS Noris/Helios Green pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie“, „Jednotný informačný systém pre mesto, mestské podniky a organizácie Registratúra systému LCS Noris/Helios Green“, „e- Samospráva – elektronizácia samosprávy v systéme LCS Noris/Helios Green“, v zastúpení Mareka Uličného, Petra Bobíka a Milana Alberta. Prezentáciou Martina Gálika „Digitálne mesto Turčianske Teplice“, zo spoločnosti Centire s.r.o. bol ukončený blok prednášok.

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) podporuje iniciatívu Ministerstva financií SR na zvýšenie finančných prostriedkov pre výzvu „Elektronizácia služieb miest a obcí“ z operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Za predpokladu, že na výzvu bude určených iba 75 mil. EUR, väčšina slovenských miest nezíska z OPISu žiadnu priamu podporu.

ZISS preto upozorňuje, že v mestách ktoré nepovažujú napojenie sa na DCOM za efektívne a trvalo udržateľné riešenie a zároveň nezískajú financie na dobudovanie vlastných elektronických služieb, žije viac ako 1 milión občanov. Je ťažko predstaviteľné, aby mestá o počte obyvateľov 10, 20 dokonca aj 30 tisíc občanov nezískali z OPISu ani jedno euro a tým sa diskriminovala takmer pätina Slovenska.

ZISS sa ďalej uznieslo, že v záujme zefektívnenia finančných prostriedkov pre samosprávy z OPISu sa zakladá Centrum pre rozvoj informatizácie samospráv Slovenska (CERISS). Centrum má za úlohu tvorba štandardov informačných procesov a interných databáz samospráv, vzájomnú výmenu skúseností pri riešení projektov, znižovanie rizík pri zavádzaní elektronických služieb a ich celoplošné nasadenie v samosprávach Slovenska.

Budúce stretnutie informatikov sa naplánovalo na 19.-20. január 2010.

autor: Miroslav Drobný, Ondrej Bialko

Konferencia ZISS v Mojmírovciach (15. – 16. september 2009)