Ročník 2010/2011

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2010/2011

Trnava, 24. máj 2012 – Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a Únia miest Slovenska počas 15. konferencie ZISS v Trnave vyhlásili výsledky tretieho ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za obdobie 2010/2011. Absolútnym víťazom sa stal Roman Gnida z Trstenej.

Do súťaže bolo zapojených 220 informatikov z celého Slovenska, ktorí súťažili o tituly v rámci Slovenska ale aj jednotlivých krajov. Spomedzi hodnotených kritérií významnou mierou ovplyvnili výsledky aktívna účasť informatika na práci ZISS, jeho propagácia v rámci samosprávy ako i výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku samospráv ZlatyErb.sk.
Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2010/2011 sa stal Roman Gnida z Trstenej, na druhom mieste sa umiestnili Mariana Hurná z Prešova a Pavol Cífer z Lučenca a tretie miesto si rozdelili Miloš Toman z Novej Dubnice a Tibor Kilian a Štefan Mulík z Vysokých Tatier. Špeciálnu cenu za dlhodobý prínos v informatizácii slovenských samospráv získal Michal Kubala zo Serede in memoriam.

Oficiálne výsledky

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2010/2011:

 • 1. Gnida Roman, Trstená
 • 2. Cífer Pavol, RNDr., Lučenec
 • 2. Hurná Mariana, Ing., Prešov
 • 3. Kilian Tibor, Vysoké Tatry
 • 3. Mulík Štefan, Ing., Vysoké Tatry
 • 3. Toman Miloš, Bc., Nová Dubnica

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Bratislavskom kraji:

 • 1. Hrivnák Martin, Chorvátsky Grob
 • 2. Peev Živko, Ing., Bratislava
 • 3. Domankuš Ján, Bratislava – Devín
 • Hanúsek Peter, VÚC Bratislava

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Trnavskom kraji

 • 1. Kubala Michal, Ing., Sereď, in memoriam
 • 2. Bínovský Michal, Trnava
 • 2. Herceg Štefan, Hlohovec
 • 2. Dzurek Roman, Trnava
 • 2. Boris, Ing., Bratislava – Karlova Ves Christov
 • 3. Vlhová Darina, Ing., Piešťany

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Trenčianskom kraji:

 • 1. Toman Miloš, Bc., Nová Dubnica
 • 2. Filko Ľuboš, Púchov
 • 3. Miklovič Marek, Ing., Stará Turá
 • 3. Moravec Pavol, Nové Mesto nad Váhom
 • 3. Bročko Pavel, Ing., Bánovce nad Bebravou

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Žilinskom kraji:

 • 1. Gnida Roman, Trstená
 • 2. Močarník Dušan, Ing., Liptovský Mikuláš
 • 3. Drexler Rudolf, Ing., Kysucké Nové Mesto
 • 3. Kurpaš Ján, Ing., Liptovský Hrádok
 • 3. Macko Peter, Ing., Ružomberok

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Prešovskom kraji:

 • 1. Hurná Mariana, Ing., Prešov
 • 2. Kilian Tibor, Vysoké Tatry
 • 2. Mulík Štefan, Ing., Vysoké Tatry
 • 3. Petrič Pavol, Bardejov
 • 3. Novák Miroslav, Ing., Prešov
 • 3. Duchnický Peter, Ing., Kežmarok

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Košickom kraji:

 • 1. Fenďa Viktor, Ing., Košice
 • 2. Uhríková Slávka, Mgr., Košice
 • 3. Denci Martin, Ing., Košice – Západ
 • 3. Oravcová Iveta, Ing., Košice – Západ

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Banskobystrickom kraji:

 • 1. Cífer Pavol, RNDr., Lučenec
 • 2. Bánik Peter, Ing., Brezno
 • Šuchaň Peter, Ing. Zvolen
 • 3. Jakab Gabriel, Lučenec
 • 3. Knoško Peter, Ing. Brezno

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Nitrianskom kraji:

 • 1. Vrzák Vladimír, Ing., Nové Zámky
 • 2. Földesi Peter, Komárno
 • 2. Zakar Peter, Komárno
 • 3. Menyhárt Róbert, Ing., Nové Zámky