Ročník 2008

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2008

Prvý ročník súťaže sa hodnotil podľa 9 kritérií, medzi ktoré patrila aktívna účasť informatika na práci stavovského združenia (ZISS), zapojenie sa samosprávy do vzdelávacieho projektu alebo výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku ZlatyErb.sk. Do súťaže sa zaradilo 145 informatikov (z toho 12 žien) a okrem hlavnej celoslovenskej ceny získajú ocenenia aj najlepší informatici všetkých 8 krajov Slovenska. Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2008 sa stala Mariana Hurná z Prešova, na druhom mieste sa umiestnil Ján Kurpaš z Liptovského Hrádku a tretie miesto si rozdelili štyria informatici Pavol Cífer z Lučenca, Michal Kubala zo Serede, Milan Matuška z Martina a Ľuboš Ternovszky z Levíc. Špeciálne ocenenie za dlhodobý prínos k informatizácii samospráv Slovenska získal Ing. Vladimír Kanás z Nitry.

Oficiálne výsledky

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2008:

 • 1. Hurná Mariana, Ing., Prešov
 • 2. Kurpaš Ján, Ing., Liptovský Hrádok
 • 3. Cífer Pavol, RNDr., Lučenec
 • 3. Kubala Michal, Ing., Sereď
 • 3. Matuška Milan, Mgr. Martin
 • 3. Ternovszky Ľuboš, Ing., Levice

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Bratislavskom kraji:

 • 1. Peev Živko, Ing., Bratislava
 • 2. Christov Boris Ing., Bratislava – Karlova Ves
 • 3. Pravda Alexander, Pezinok

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Banskobystrickom kraji:

 • 1. Cífer Pavol, RNDr., Lučenec
 • 2. Šuchaň Peter, Ing., Zvolen
 • 3. Hlavatý Alexander, Ing., Banská Bystrica

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Košickom kraji:

 • 1. Fenďa Viktor Ing., Košice
 • 2. Fetterik Jozef Ing., Košice – Staré Mesto
 • 3. Denci Martin Bc., Košice
 • 3. Jurčišin Ladislav Ing., Špisské Vlachy

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Nitrianskom kraji:

 • 1. Ternovszky Luboš, Ing., Levice
 • 2. Balla Péter, Levice
 • 3. Zakar Peter Ing., Komárno
 • 3. Vrzák Vladimír,Ing., Nové Zámky

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Prešovskom kraji:

 • 1. Hurná Mariana, Ing., Prešov
 • 2. Mulik Štefan Ing., Vysoké Tatry
 • 2. Kilian Tibor, Vysoké Tatry
 • 3. Novák Miroslav Ing., Prešov

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Trnavskom kraji:

 • 1. Kubala Michal, Ing., Sereď
 • 2. Dieneš Milan, Senica
 • 2. Dzurek Roman Ing., Trnava
 • 2. Bínovský Michal, Trnava
 • 3. Herceg Štefan, Ing., Hlohovec

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Trenčianskom kraji:

 • 1. Slynko Jiří, Ing., Trenčín
 • 2. Kotrík Ivan, Ing., Prievidza
 • 2. Filko Ľuboš, Púchov
 • 3. Toman Miloš, Nová Dubnica

Najlepší informatik samospráv Slovenska v Žilinskom kraji:

 • 1. Kurpaš Ján, Ing., Liptovský Hrádok
 • 2. Matuška Milan, Mgr., Martin
 • 3. Močarník Dušan, Ing., Liptovský Mikuláš

Najlepší informatik samospráv Slovenska – za Dlhodobý prínos v informatizácii Slovenska:

 • Vladimír Kanás, Ing., Nitra