Konferencia ZISS v Bratislave (9. – 10. apríl 2014)

BRATISLAVA, 10. apríl 2014 – Počas 19. celoslovenskej konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Bratislave 9. – 10. apríla 2014 vyhlásili jej organizátori eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj výsledky piateho ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska (NISS) za rok 2013. Absolútnym víťazom sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavy Staré Mesto.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 informatikov pracujúcich pre slovenské samosprávy, ktorí súťažili o titul v rámci Slovenska, ale aj jednotlivých krajov. Spomedzi hodnotených kritérií významnou mierou ovplyvnilo výsledky aktívne zapájanie sa do činnosti ZISS, aktivity v rámci samosprávy ako i výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku samospráv ZlatyErb.sk.

Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2013 sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavy mestská časť Staré Mesto, na druhom mieste sa umiestnila Mariana Hurná z Prešova a na treťom mieste skončil Roman Gnida z Trstenej. Špeciálnu cenu za dlhodobý prínos v informatizácii slovenských samospráv informatici udelili Miroslavovi Drobnému z eSlovensko za jeho aktivity v oblasti bezpečného používania informačných technológií a intenzívnu spoluprácu a podporu Združenia informatikov samospráv Slovenska.

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) bolo založené v roku 2006. Úlohou a cieľom združenia ZISS je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku. Vytvárať takúto komunikačnú platformu na výmenu informácií nielen v rámci samospráv, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom sa združeniu darí práve prostredníctvom odborných konferencií, ktoré pre svojich členov organizuje viackrát do roka vždy v inej samospráve.

Počas bratislavskej konferencie si informatici vypočuli množstvo prezentácií na aktuálne témy ako napr. elektronické schránky a ďalšie povinnosti na portáli Slovensko.sk, možnosti v oblasti mobilných aplikácií pre samosprávy, cloudových služieb, digitalizácii dokumentov či možností softvérových licencií.

Najbližšia konferencia ZISS sa uskutoční na jesen 2014.

Konferencia ZISS v Bratislave (9. – 10. apríl 2014)