Ročník 2013

BRATISLAVA 10. apríla – Počas 19. celoslovenskej konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Bratislave 9. – 10. apríla 2014 vyhlásili jej organizátori eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj výsledky piateho ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska (NISS) za rok 2013. Absolútnym víťazom sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavy Staré Mesto.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 informatikov pracujúcich pre slovenské samosprávy, ktorí súťažili o titul v rámci Slovenska, ale aj jednotlivých krajov. Spomedzi hodnotených kritérií významnou mierou ovplyvnilo výsledky aktívne zapájanie sa do činnosti ZISS, aktivity v rámci samosprávy ako i výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku samospráv ZlatyErb.sk.

Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2013 sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavy mestská časť Staré Mesto, na druhom mieste sa umiestnila Mariana Hurná z Prešova a na treťom mieste skončil Roman Gnida z Trstenej. Špeciálnu cenu za dlhodobý prínos v informatizácii slovenských samospráv informatici udelili Miroslavovi Drobnému z eSlovensko za jeho aktivity v oblasti bezpečného používania informačných technológií a intenzívnu spoluprácu a podporu Združenia informatikov samospráv Slovenska.

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) bolo založené v roku 2006. Úlohou a cieľom združenia ZISS je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku. Vytvárať takúto komunikačnú platformu na výmenu informácií nielen v rámci samospráv, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom sa združeniu darí práve prostredníctvom odborných konferencií, ktoré pre svojich členov organizuje viackrát do roka vždy v inej samospráve.

Počas bratislavskej konferencie si informatici vypočuli množstvo prezentácií na aktuálne témy ako napr. elektronické schránky a ďalšie povinnosti na portáli Slovensko.sk, možnosti v oblasti mobilných aplikácií pre samosprávy, cloudových služieb, digitalizácii dokumentov či možností softvérových licencií.

Výsledky súťaže o Najlepšieho informatika samospráv Slovenska 2013

Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2013:
1. Jaroslav Ježek (Bratislava – Staré Mesto)
2. Mariana Hurná (Prešov)
3. Roman Gnida (Trstená)

Najlepší informatik samospráv Slovenska 2013 za jednotlivé kraje:
Bratislavský kraj:

1. Jaroslav Ježek (Bratislava – Staré Mesto)
2. Martin Hrivnák (Chorvátsky Grob)
3. Martin Spál (Bratislava – Staré Mesto)

Trnavský kraj:
1. Milan Dieneš (Senica)
2. Michal Bínovský (Trnava)
Roman Dzurek (Trnava)
Štefan Herceg (Hlohovec)
3. Jarmila Ferancová (Piešťany)
Darina Vlhová (Piešťany)

Trenčiansky kraj:
1. Miloš Toman (Nová Dubnica)
2. Pavel Bročko (Bánovce nad Bebravou)
Ľuboš Filko (Púchov)
3. Vladimír Kopecký (Bánovce nad Bebravou)

Žilinský kraj:
1. Roman Gnida (Trstená)
2. Dušan Močarník (Liptovský Mikuláš)
3. Rudolf Drexler (Kysucké Nové Mesto)

Prešovský kraj:

1. Mariana Hurná (Prešov)
2. Matúš Vencúrik (Prešov)
3. Tibor Kilian (Vysoké Tatry)
Miroslav Kruk (Ľubica)

Košický kraj:
1. Viktor Fenďa (Košice)
2. Slávka Uhríková (Košice)
3. Jozef Fetterik (Košice – Staré Mesto)

Banskobystrický kraj:
1. Peter Šuchaň (Zvolen)
2. Pavol Cífer (Lučenec)
Pavel Košarník (Hnúšťa)
3. Alexander Hlavatý (Banská Bystrica)

Nitriansky kraj:
1. Vladimír Vrzák (Nové Zámky)
2. Menyhárt Róbert (Nové Zámky)
3. Peter Földesi (Komárno)
Zakar Peter (Komárno)
Ivan Kaszás (Levice)
Ľuboš Ternovszky (Levice)

Špeciálna cena za dlhodobý prínos v informatizácii samospráv: Miroslav Drobný, prezident eSlovensko o. z.