Čo je ZISS

prezencka_2001Od počiatku informatizácie slovenských samospráv si informatici budovali stavovskú príslušnosť na niekoľkých stretnutiach po celom Slovensku. Dochovala sa napríklad prezenčná listina z 24. októbra 2001 v Trnava. Stretnutie organizovali Trnavčania Katarína Šujanová a Igor Kadlíček

V roku 2004 bola zriadená Komisia pre informatizáciu samospráv Únii miest Slovenska. V spolupráci s eSlovensko občianskym združením sa komisia 15. mája 2006 v Nitre rozšírila a založila Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS).

Cieľom združenia je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúsenosti, odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku.

Prvými úlohami združenia bolo ustanovenie pravidelných konferencií ZISS, začatie procesu štandardizácia informačno-komunikačných technológií samospráv, vytvorenie elektronického fóra informatikov a nadviazať spoluprácu s Asociáciou komunálnych ekonómov Slovenskej republiky a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

V súčasnosti sa ZISS podieľa na niekoľkých národných projektoch v oblasti informatizácie Slovenska, rozširuje svoju členskú základňu a aktívne pracuje v rôznych komisiach štátnej správy.