Pozvánka pre ZISS na konferenciu V4DIS 2018 Hradec Králove