Konferencia ZISS v Trstenej ( 21. – 22. február 2013)

TLAČOVÁ SPRÁVA
V dňoch 21. – 22. februára 2013 sa v Trstenej uskutočnila 17. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) za účasti takmer 50-tich zástupcov samospráv. Konferenciu zorganizovalo občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Trstená.

Prvý deň konferencie sa uskutočnil v Hoteli Roháč v Trstenej. Prezident OZ eSlovensko Miroslav Drobný privítal všetkých členov ZISS-u a predstavil ďalšie smerovanie združenia. V rámci projektu Zodpovedne.sk boli predstavené nové plagáty na podporu linky Pomoc.sk, ktoré budú postupne distribuované do všetkých škôl na území Slovenska. Hosťovské mesto Trstená pripravilo pre účastníkov konferencie kultúrny program v podobe premietania celovečerného 3D filmu v čerstvo zrekonštruovanom Dome kultúry.

Druhý deň konferencie otvoril primátor Trstenej Jozef Ďubjak. Na úvod na prihovorila aj primátorka mesta Kremnica a bývalá informatička zároveň Zuzana Balážová. Spoločne slávnostne odovzdali ceny najlepším informatikom samospráv Slovenska (NISS) za rok 2012. Hlavnú cenu si odniesla Mariana Hurná z Mestského úradu v Prešove. Cenu za dlhodobý prínos v informatizácii samospráv získal Jozef Fetterik z Košíc.

V nasledovných prezentáciách odzneli príspevky nadväzujúce na rozvoj eGovernmentu na Slovensku. Miroslav Drobný predstavil výzvu pre dopytové projekty eMestá v rámci OPIS. Informačný systém mesta Trstená priblížil informatik a víťaz predchádzajúceho ročníka NISS Roman Gnida. Ján Vaculčiak zo spoločnosti DATALAN prezentoval „Informačné technológie pre moderné mesto“. „Kerber Backup Server ako bezpečné úložisko dát“ priblížil Michal Žila zo spoločnosti SOMI Systems. Peter Skirka zo spoločnosti VITA software nadviazal príspevkom „Elektronizácia stavebných úradov“ a Marek Švec zástupca spoločnosti KERIO predstavil ich „Spoluprácu naprieč platformami“. Na záver Mariana Hurná a Dušan Močarník odprezentovali skúsenosti mesta Prešov a Liptovský Mikuláš v príspevku „Dátové centrum pre jednotnú ekonomiku rozpočtových organizácií“.

Na záver si všetci účastníci pozreli priestory informatikov mesta Trstená.

Reportáž z konferencie si môžete pozrieť na stránke TV Oravia
http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Konferencia-Zdruzenia-informatikov-samosprav-Slovenska-bola-tento-rok-v-Trstenej

Konferencia ZISS v Trstenej ( 21. – 22. február 2013)