Konferencia ZISS v Nových Zámkoch (25. – 26. september 2014)

Združenie informatikov samospráv Slovenska má za sebou už jubilejnú 20. konferenciu

BRATISLAVA, 30. september 2014 – Jubilejná 20. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala v Nových Zámkoch 25. – 26. septembra 2014 bola venovaná najnovším trendom v oblasti informatizácie samospráv ako aj aktuálnym otázkam týkajúcim sa výzvy Elektronizácia služieb miest „e-Mestá“. Stretli sa na nej informatici z celého Slovenska ale aj ich kolegovia z Českej republiky.

Takmer päťdesiat informatikov zo slovenských, ale aj Českých, samospráv sa zišlo na konferencii v Nových Zámkoch, aby spoločne hľadali riešenia na otázky a problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi. Prostriedky, ktoré má Slovensko k dispozícii na informatizáciu spoločnosti, plánuje použiť najmä na racionalizáciu prevádzky informačných systémov štátnej správy a samosprávy. „Slovenské samosprávy sa v súčasnosti sústredia najmä na skvalitnenie elektronických služieb občanom pri súčasnom znížení nákladov. Naše združenie preto poskytuje informatikom priestor na dialóg ako so zástupcami štátnej správy tak aj súkromným sektorom,“ hovorí Miroslav Drobný z eSlovensko o. z, ktoré konferencie organizuje spolu s Úniou miest Slovenska a členskými samosprávami pod hlavičkou ZISS.

 

Konferencie v Nových Zámkoch sa zúčastnili aj zástupcovia informatikov z Českých samospráv. „Samosprávy dnes prichádzajú o šikovných informatikov pre nadmernú byrokraciu. Sú zaplavované množstvom legislatívy, ktorú nemajú šancu načas implementovať, čo platí rovnako pre Čechy aj Slovensko,“ zdôraznil Pavel Nácovský z českého Panatec.cz. V Čechách sa preto snaží o vznik podobného združenia, ktoré by po vzore zo Slovenska spojilo informatikov z jednotlivých samospráv a regiónov.

 

Mesto Nové Zámky sa ako usporiadateľská samospráva prezentovalo prostredníctvom vedúceho oddelenia informatiky, Vladimíra Vrzáka, ktorý okrem vývoja informatiky v meste predstavil aj novú stratégiu mesta SMART CITY. V rámci nej mesto v spolupráci s partnermi distribuovalo do materských škôl vo svojej pôsobnosti 150 tabletov, čím sa snaží v rámci predškolskej výchovy pomôcť deťom rozvíja svoje schopnosti. V súvislosti s čoraz väčším využitím tabletov sa hovorilo aj o možnosti zavedenia hlasovania v tabletoch pre mestské zastupiteľstvá a nevynechali sa ani otázky využitia cloudových a mobilných riešení na zefektívnenie komunikácie samospráv s občanmi.

 

Informatici sa počas konferencie ZISS v Nových Zámkoch dočkali aj odpovedí na otázky týkajúce sa Dátového centra obcí a miest a výzvy Elektronizácia služieb miest „e-Mestá“, na ktoré im odpovedal riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR, Pavel Bojňanský.  Ako uviedol, do výzvy sa prihlásilo celkovo 38 miest, no jedine mesto Nitra bude môcť čoskoro začať s čerpaním peňazí a mesto Banská Bystrica projekt už realizuje. Pri ostatných žiadostiach práve prebieha alebo už prebehla kontrola verejného obstarávania. „Kľúčovú úlohu pri podávaní projektov zohráva práve realizácia verejného obstarávania, pre ktoré boli zamietnuté viaceré žiadosti. Na druhej strane mestá, ktoré začali verejné obstarávanie, ale v rámci časového harmonogramu už nestíhajú ukončiť proces do 15. októbra, by mohli dostať opätovne šancu v rámci nového, už prebiehajúceho programového obdobia OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorý by mal by schválený Európskou komisiou do konca októbra,“ naznačil Bojňanský.

 

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) bolo založené v roku 2006. Úlohou a cieľom združenia ZISS je spojiť  všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, výmenu skúseností a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy na Slovensku. Vytvárať takúto komunikačnú platformu na výmenu informácií nielen v rámci samospráv, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom sa združeniu darí práve prostredníctvom odborných konferencií, ktoré pre svojich členov organizuje viackrát do roka vždy v inej samospráve.

 

Najbližšia konferencia ZISS sa uskutoční na jar 2015, kedy Združenie informatikov samospráv Slovenska už tradične vyhlási aj výsledky súťaže o Najlepšieho informatika samospráv Slovenska. Viac podrobností o združení a predchádzajúcich konferenciách nájdete na www.ziss.sk.

 

Konferencia ZISS v Nových Zámkoch (25. – 26. september 2014)

Prílohy na stiahnutie