Konferencia ZISS v Mojmírovciach (26. – 27. máj 2009)

Dňa 26. a 27. mája 2009 sa v Mojmírovciach uskutočnila 9. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS).

Organizátorom konferencie bolo eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Obecným úradom v Mojmírovciach (http://www.mojmirovce.sk).

Konferencia ZISS sa konala v priestoroch kaštieľa Mojmírovce. Na konferencii sa stretlo takmer 70 účastníkov z celého Slovenska. Konferenciu otvoril starosta hosťujúcej obce p. Imrich Kováč.

V úvode konferencie odznela prednáška na tému Informačné systémy samospráv – GovIS Ján Domankuš z mestskej časti Bratislava – Devín. Vladimír Kanás z Ústavu informácií a prognóz školstva predstavil Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

V druhý deň konferencie sa informatici venovali hodnoteniu spoločných projektov: vzdelávaniu informatikov, internetovej stránke združenia ZISS.sk, komunikácii prostredníctvom skupiny ZISS na stránkach Facebooku, predstavili sa noví členovia ZISS, nový ročník súťaže ZlatyErb.sk 2009, ktorý počas nastávajúceho XIX. Snemu Únie miest Slovenska slávnostne vyhlási splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť pán Pavol Tarina a ocenenia Najlepší informatik samospráv Slovenska 2009, prezentovali sa nové aktivity projektov „Zodpovedne.sk“ a „Bezpečná škola“. Informatici ďalej pripomienkovali obsah nového časopisu ZISS, ktoré prvé vydanie sa plánuje na jún 2009.

Konferencia ZISS pokračovala odbornými témami Zavádzanie informatizácie do samospráv s podporou Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) prednášali Miroslav Drobný a Milan Ištván členovia riadiaceho výboru pre štúdiu uskutočniteľnosti OPIS. Peter Bíro z Odboru legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov Ministerstva financií SR prezentoval Štandardy pre informačné systémy verejnej správy a ich aplikácia v praxi. V ďalšom programe sa predstavila spoločnosť A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o. s témou Riadenie informačnej bezpečnosti z pohľadu aktuálnej legislatívy pre ISVS, symptómy a riešenie problematiky k 1. októbru 2009, prednášali Ľubomír Jurica a Martin Kusovský. Mestská čipová karta v období informatizácie prezentoval Branislav Jurčišin zo spoločnosti EMtest-SK s.r.o. a Marián Spišiak zo spoločnosti Stengl a.s. informoval o Elektronických priestorových službách a ich produkte WEB-GIS.

Počas celej konferencie informatici samospráv diskutovali na tému pripravovaného projektu Datacentra obcí z OPIS, kde sa zhodli v názore, že slovenské mestá potrebujú priamu finančnú podporu na dobudovanie a zlepšenie svojich vlastných informačných systémov. Projekt Datacentra je efektívne riešenie iba pre menšie obce, ktoré nemajú dostatočnú infraštruktúru ani personálne zabezpečenie, ale pre mestá je neefektívny a rizikový.

Budúce stretnutie informatikov sa naplánovalo na prvú polovicu mesiaca september 2009.

autor: Ondrej Bialko

Konferencia ZISS v Mojmírovciach (26. – 27. máj 2009)