Konferencia ISSS 2009 v Hradci Králove 5.-7. apríl

5.-7. apríl 2009. Konferencia „Internet ve státní správě a samosprávě“ (ISSS), ktorá sa koná každý rok v mesiaci apríl v českom Hradci Králové je jednou z najväčších udalostí svojho druhu v Európe a je sprevádzaná medzinárodnými konferenciami LORIS, V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society) a eID and Public Registers. Osobnú záštitu nad tohtoročným 12. ročníkom konferencie ISSS, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.4. 2009, poskytli premiér ČR Mirek Topolánek a ministr vnútra ČR Ivan Langer, V4DIS zaštítil rovnako ako v posledných rokoch predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. V priebehu dvoch dní oficiálneho programu konferencie sa zaregistrovalo (vrátanie účastníkov sprievodnej európskej akcie) takmer 2500 účastníkov, uskutočnilo sa viac ako 250 prednášok a prezentácií a vo výstavnej časti sa predstavilo cez 110 vystavovateľov, predovšetkým z radov dodávateľov ICT a služieb do sektoru verejnej správy. V priebehu dvoch spoločenských večerov konferencie byli vyhlásené výsledky súťaží – Českého zavináče, Zlatého Erbu, Eurocrestu, Bibliowebu, JuniorErbu či ceny ministra vnitra ČR.

Predchádzajúce informácie jasne hovoria, aký veľký význam má účasť na tejto konferencie pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, hlavne pre informatikov. Odhliadnuc od možnosti načerpania obrovského množstva informácií priamo na prednáškach, je tu obrovský priestor pre osobné konzultácie s pracovníkmi českých úradov ako aj s odborníkmi väčšiny vedúcich dodávateľských firiem pre verejný sektor, ktoré operujú aj na slovenskom trhu. V neposlednom rade je možné načerpať inšpiráciu a poučiť sa z úspešných projektov susedných krajín. Návštevu tejto konferencie odporúčam všetkým informatikom, ktorí chcú, aby ich úrad v oblasti ICT napredoval „správnym smerom“.

Ing. Vladimír Vrzák
Vedúci odboru informatiky
Mesto Nové Zámky

Konferencia ISSS 2009 v Hradci Králove 5.-7. apríl