Pozvánka na konferenciu ZISS v Košiciach (26. – 27. septembra 2013)

eSlovensko o. z. v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Košice si Vás dovoľujú pozvať na 18. celoslovenskú konferenciu Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa uskutoční v termíne 26. – 27. septembra 2013 v Košiciach.

V rámci programu budú prezentované aktuality z Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) ako i najnovšie trendy v informatizácii samospráv.

Hlavná časť konferencie sa začína 27. septembra 2013 o 8.30 hod. v priestoroch Magistrátu mesta Košice v Malej zasadačke, Trieda SNP 48/A, Košice.

Kosice-program

Pozvánka na konferenciu ZISS v Košiciach (26. – 27. septembra 2013)