Konferencia ZISS v Pezinku (25. – 26. september 2008)

Dňa 25. a 26. septembra 2008 sa v Pezinku uskutočnila 7. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie bola nezisková organizácia eSlovensko (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Mestským Úradom v Pezinku (http://www.pezinok.sk).

Konferencia ZISS sa konala v priestoroch hotela TILIA. Na konferencii sa stretlo takmer 60 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky, ktorých reprezentoval vedúci odboru informatiky v Jihlave Vladimí­r Křivánek. Mesto Jihlava zí­skalo na medzinárodnej konferencii ISSS 2008 v Hradci Králove prvú cenu v súťaži Zlatý Erb. Vladimí­r Křivánek predstavil prácu informatika v Českej samospráve a porovnal postavenie tejto profesie v oboch krajinách. Prvý krát sa na konferencii zúčastnil aj zástupca obce­ (Ľubica), to je dôkazom, že informatizácia postupuje z krajov, miest a mestských častí aj do obcí. Rovnako tak narastá význam stavovských organizácií združujúcich informatikov.

V úvode konferencie sa informatici venovali hodnoteniu spoločných projektov: Zodpovedne.sk, ktorý začína komplexne školiť pedagogických pracovní­kov pilotne v mestskej časti Karlova Ves. Projekt ZlatyErb.sk 2008 prezentoval 82 samospráv registrovaných do súťaže. Datacentrum miest a obcí­ privítalo ÄŹalšie pilotnĂ© mestá: Handlová, Ilava, Liptovský Mikuláš, Skalica a Levice. Internetová stránka združenia www.ziss.sk vyzvala na umiestnenie bannera ZISS na stráky samospráv. Nový projekt vzdelávania informatikov prezentoval zoznam 28 zapojených miest. Posledná téma prvého dňa boli „Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS)“, ktoré prezentovala firma Centire. Výsledkom diskusie bola dohoda o jednotnom postupe samospráv Slovenska pri tvorbe a zasielaní­ KRIS-ov.

Druhý deňˆ konferencie ZISS slávnostne otvoril primátor mesta Pezinok Oliver Solga, ktorý ocenil prácu informatikov pri fungovaní­ samospráv a moderného úradu. Po jeho prí­hovore informoval účastníkov stupca firmy Ars Nova o spustení­ nového portálu www.eGov.sk.

Spráca informačného systému mestského úraduu Pezinok Alexander Pravda následne predstavil svoji­m kolegom z celého Slovenska fungovanie informatiky na úrade hostiteľského mesta.

Konferencia ZISS ďalej pokračovala témami: „eFFICE 4 City – Efektívne riadenie samosprávy prostrední­ctvom elektronizácie“ od spoločnosti Centire. ICZ Slovakia Trenčí­n a Gamo Banská Bystrica sa predstavili prednáškou „Digi mesto – cieľ postupného vývoja IS mesta“. Záverečná prezentácia bola venovaná  HER systému – hlasovací­, evidenčný, riadiaci systém a eUznesenia od spoločnosti A.S. Partner Košice.

Budúce stretnutie informatikov sa naplánovalo na mesiac januá 2009. Konferenciu ukončil spoločný obed, na ktorom pokračovala diskusia k odzneným témam. Na záver zástupcovia mesta Pezinok pozvali hostí konferencie na slávnosti vinobrania.

autor: Miroslav Drobný

Konferencia ZISS v Pezinku (25. – 26. september 2008)