Konferencia ZISS v Liptovskom Hrádku (5. – 6. február 2009)

Dňa 5. a 6. februára 2009 v priestoroch Gallery hotela Grand Castle v Liptovskom Hrádku sa slávnostne vyhlásili výsledky súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2008. Ocenenia si prevzali informatici počas konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (www.ziss.sk), ktorej organizátorom bola nezisková organizácia eSlovensko (www.eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (www.unia-miest.eu) a Mestským úradom v Liptovskom Hrádku.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 70 informatikov z celého Slovenska. Konferenciu otvoril primátor hosťujúceho mesta p. Branislav Tréger. Úvod konferencie sa venoval hodnoteniu spoločných projektov: Zodpovedne.sk, ZlatyErb.sk, Datacentrum miest a obcí, internetovej stránke združenia www.ziss.sk ako aj prípravy nového projektu Vzdelávanie informatikov pre 28 samospráv.

Informačné systémy samospráv, skúsenosti s prevádzkou a financovaním odprezentovali Jiří Slynko z Trenčína, Michal Kubala zo Serede, Vladimír Vrzák z Nových Zámkov, Ján Kupraš z Liptovského Hrádku. Gabriela Hajdúková z Košíc odprezentovala systém Access e-Gov, zjednodušený prístup k verejným službám – pilotnú aplikáciu pre oblasť získania stavebného povolenia.
V odbornej časti konferencie vystúpili predstavitelia spoločnosti Servodata Bratislava s modelom spolupráce so samosprávou a licencovaní Microsoft produktov v multilicenčných programoch prostredníctvom Únie miest Slovenska. Spisovú službu GINIS predstavila česká spoločnosť GORDIC Bratislava a Oracle Smart City projekt odprezentoval Oracle Slovensko.

Zúčastnení informatici skonštatovali, že vzhľadom na zložitosť spravovaných informačných systémov a zvyšujúce sa nároky na bezpečnosť a dostupnosť systémov sú niektoré oddelenia informatiky personálne podhodnotené. Informatici sa zhodli, že svoju komunikáciu rozšíria a vytvoria skupinu ZISS.sk na stránkach Facebook.com.

autor: Ondrej Bialko

 

Konferencia ZISS v Liptovskom Hrádku (5. – 6. február 2009)